PyroGasifier

De PyroGasifier technologie richt zich op de vergassing van biomassa en biochar en pyrolyse olie die geproduceerd zijn met het PyroFlash proces. De vergassing levert synthese gas op (CO + H2) dat direct gebruikt kan worden voor:

- gasmotoren om elektriciteit en warmte op te wekken.
- produceren van groen gas
- produceren van bio-chemicalien zoals ammonia en methanol.
- produceren van vloeibare transport brandstoffen.

De vergassing wordt uitgevoerd met een lucht/stoom of met een zuurstof/stoom mengsel afhankelijk van de toepassing van het synthese gas.